【BTS FESTA】ホビ/J-HOPEのプロフィールを和訳【2015年】

目次1 【1枚目】『ホビが書くホビのプロフィール』2 【2枚目】『ホビが書くホビのプロフィール』3 【3枚目】『テテが書くホビのプロフィール』4 BTS各メンバーのプロフィール5 【2016年】のプロフィール6 【201 … 続きを読む 【BTS FESTA】ホビ/J-HOPEのプロフィールを和訳【2015年】