【BTS FESTA】ホビ/J-HOPEのプロフィールを和訳【2016年】

目次1 【1枚目】ホビが書くホビのプロフィール2 【2枚目】ホビが書くBTSの関係図3 【3枚目】メンバーについて説明せよ4 【4枚目】グクが書くホビのプロフィール①5 【5枚目】グクが書くホビのプロフィール①6 BTS … 続きを読む 【BTS FESTA】ホビ/J-HOPEのプロフィールを和訳【2016年】